X
تبلیغات
رایتل

کتابخانه سراسری

کتابخانه سراسری

شنبه 23 خرداد 1394 ساعت 11:06

سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریکا


نویسنده: یوجین آر. ویتکوپف و جیمز ام. مک کورمیک 

مترجم: جمشید زنگنه 

سال انتشار: 1381 


ناشر: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 


نوشته‌هایی‌ که‌ در چارچوبه‌ «سرچشمه‌های‌ درونی‌ سیاست‌ برونمرزی‌ آمریکا» در زمینه‌های‌ گوناگون‌ و از دیدگاهها و با رویکردهایی‌ کمابیش‌، ناهمسان‌ به‌ نگار درآمده‌ و در اینجا گردآوری‌ شده‌اند، همچون‌ آینه‌ای‌ هستند که‌ بخش‌هایی‌ از چگونگی‌ و ویژگیهای‌ ساخت‌ و ساز سیاسی‌ آمریکا را در بازیگاه‌ سیاست‌ جهانی‌ بازتاب‌ می‌دهند.

بیگمان‌ همه‌ بازیگران‌ جهان‌ سیاست‌، نیاز به‌ شناخت‌ این‌ چگونگی‌ها و ویژگیها دارند، تا بتوانند کمابیش‌ به‌ درستی‌ در پهنه‌ سیاسی‌ جهان‌ بازی‌ کرده‌ و بهترین‌ بازده‌ ممکن‌ را برای‌ بهرمندیهای‌ ملی‌ خود در دهکده‌ جهانی‌ فراهم‌ آورند. روشن‌ است‌ که‌ شناخت‌، بسنده‌ نیست‌، و بایستی‌ این‌ شناخت‌ با سیاستی‌ کاربُردی‌، سازنده‌ و خَردورزانه‌ همراه‌ باشد.

;کاشت مو

شنبه 23 خرداد 1394 ساعت 11:05

مبانی حقوق بشر


نویسنده: مایکل فریدن 

مترجم: فریدون مجلسی ناشر: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه 


در این‌ کتاب‌ سه‌ مقوله‌ به‌ طور اجمالی‌ بررسی‌ می‌شود. نخست‌ به‌ برخی‌ از نکات‌ مهم‌ نظریه‌ معاصر [حقوق‌ فردی‌] می‌پردازیم‌. دوم‌، ضمن‌ این‌ کار به‌ گستره‌ و مجموعه‌ نظریه‌ها و بیانیه‌ها درباره‌ [حقوق‌ فردی‌] می‌پردازیم‌، با این‌ قصد که‌ درباره‌ شیوه‌ها و نمونه‌های‌ رفتارهای‌ فکری‌ بشر راجع‌ به‌ سیاست‌ به‌ شناخت‌ بیشتری‌ دست‌ یابیم‌. مفهوم‌ [حقوق‌ فردی‌] در این‌ مقوله‌ به‌ طور خاص‌ سودمند است‌ زیرا هم‌ بر مفهوم‌ فرد اشراف‌ دارد و هم‌ به‌ مفهوم‌ وابستگی‌ و انجمن‌ سیاسی‌ و به‌ مسائلی‌ می‌پردازد که‌ هم‌ جنبه‌ فردی‌ دارد و هم‌ عمومی‌ و ما را از آرزوهای‌ بشر و رفتارهای‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ خودشان‌ چه‌ به‌ عنوان‌ بازیگران‌ سیاسی‌ و چه‌ به‌ عنوان‌ اعضای‌ جوامع‌ آگاه‌ می‌کند. [حقوق‌ فردی‌] دارای‌ معانی‌ آشکاری‌ است‌ که‌ بر کسانی‌ که‌ آن‌ را به‌ کار می‌برند پوشیده‌ نیست‌ و همچنین‌ دارای‌ معانی‌ نخبه‌ای‌ است‌

شنبه 23 خرداد 1394 ساعت 11:04

واژه نامه فارسی به انگلیسی حقوق کنسولی


نویسنده: علی رزاق منش 


سال انتشار: 1381 


ناشر: اداره کل کنسولی 


برای‌ آشنایی‌ با دامنه‌ و حدود مجموعه‌ حاضر، لازم‌ است‌ ابتدا تعریفی‌ از حقوق‌ کنسولی‌ ارائه‌ گردد. دکتر جواد صدر حقوق‌ کنسولی‌ را مانند حقوق‌ دیپلماتیک‌، مجموعه‌ قواعدی‌ می‌داند که‌ ناظر بر قسمتی‌ از روابط‌ خارجی‌ دولت‌ است‌، اما از حیث‌ طبیعت‌ با آن‌ تفاوت‌ دارد. حقوق‌ کنسولی‌ جنبه‌ اداری‌ دارد و موضوع‌ آن‌ حفظ‌ منافع‌ اتباع‌ دولت‌ در خارج‌ و اداره‌ کردن‌ امور مربوط‌ به‌ آنها است‌ که‌ از وظایف‌ اداری‌ دولت‌ است‌. 

امور کنسولی‌ به‌ لحاظ‌ تنوع‌ موضوعات‌ و دامنه‌ وسیع‌ مسائل‌ حقوقی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ از حساسیت‌ زیادی‌ برخوردار است‌. این‌ اهمیت‌ و حساسیت‌ زمانی‌ دوچندان‌ می‌گردد که‌ مأمور کنسولی‌ باید با بکارگیری‌ صحیح‌ لغات‌ و اصطلاحات‌ خاص‌ این‌ امور به‌ زبان‌ خارجی‌ در گفتگوهای‌ روزمره‌ با مراجع‌ و مقامات‌ محلی‌ ادای‌ مطلب‌ نماید و یا با نگارش‌ مکاتبات‌ و تهیه‌ یادداشتها و تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های‌ کنسولی‌ خواسته‌ خود را بطور روشن‌ و روان‌ بیان‌ نماید.

شنبه 23 خرداد 1394 ساعت 11:03

کثرت گرایی


نویسنده: گرگور مک لنن 

مترجم: نسرین طباطبایی 

سال انتشار: 1380 


ناشر: مرکز چاپ و انتشارات و کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه 


در زمانی‌ نه‌ چندان‌ دور، اصطلاح‌ کثرت‌گرایی‌ (پلورالیسم‌) در علوم‌ اجتماعی‌ و بو یژه‌ در آموزش‌ جامعه‌شناسی‌ و علم‌ سیاست‌ مقدماتی‌ عمدتاً به‌ یک‌ مکتب‌ خاص‌ فکری‌ و دانش‌ پژوهی‌، یعنی‌، مکتب‌ «نظریه‌ دموکراتیک‌ تجربی‌» آمریکایی‌ در دهه‌ 0 195 تا اوائل‌ دهه‌ 0 197، اطلاق‌ می‌شد. بی‌گمان‌ این‌ جریان‌ خاص‌ کثرت‌گرایی‌ هنوز در خور مطالعه‌ است‌ و در واقع‌ از آن‌ زمان‌ تاکنون‌ بح ثه ای‌ ارزشمندی‌ درباره‌ دستاورد و میراث‌ چیزی‌ که‌ می‌توان‌ «کثرت‌گرایی‌ سنتی‌» یا «کثرت‌گرایی‌ علم‌ سیاست‌» نامش‌ نهاد صورت‌ گرفته‌ است‌ . با این‌ همه‌، جریان های‌ فکری‌ دیگری‌ در گذشته‌ وجود داشته‌اند و در حال‌ حاضر نیز وجود دارند که‌ عنوان‌ «کثرت‌گرایی‌» را به‌ آنها نیز می‌توان‌ اطلاق‌ کرد و این‌ جریا ن ها از مدل‌ کثرت‌گرایی‌ سنتی‌ جامعه‌ و سیاست‌شناسی‌، گاه‌ به‌ طور قابل‌ ملاحظه‌ای‌، فاصله‌ گرفته‌اند. یکی‌ از هدف های‌ کتاب‌ حاضر این‌ است‌ که‌ به‌ ما جهت‌گیری‌ تازه‌ای‌ بدهد تا دریابیم‌ که‌ کثرت‌گرایی‌ بیشتر بر تکثر دیدگاه های‌ تعبیری‌ دلالت‌ می‌کند و نه‌ بر دیدگاهی‌ واحد.مدت های‌ مدید است‌ که‌ کثرت‌گرایان‌ وارد میدان‌ شده‌اند و انواع‌ و اقسام‌ بسیاری‌ دارند.

شنبه 23 خرداد 1394 ساعت 11:00

پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران


نویسنده: دکتر علی اکبر ولایتی 

سال انتشار: 1382 

ناشر: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی 

فرهنگ‌ اسلامی‌ در سایه‌ بیداری‌ و خیزش‌ مسلمانان‌ در حال‌ بازسازی‌ خویش‌ است‌. با احیا و بازسازی‌ فرهنگ‌ اسلامی‌، امروز دیگر ارزشهای‌ وارداتی‌ فرنگ‌ نه‌ تنها در نزد فرهیختگان‌، بلکه‌ در نزد توده‌های‌ میلیونی‌ مسلمانان‌ رنگ‌ باخته‌ است‌ و پاسداران‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ در برابر نظریه‌پردازان‌ فرهنگی‌ «فرنگ‌»، قد مردانگی‌ علم‌ کرده‌ و با تکیه‌ بر فرهنگ‌ غنی‌ اسلامی‌، دگرگونی‌ فرهنگی‌ عظیمی‌ را به ‌وجود آورده‌اند.

شنبه 23 خرداد 1394 ساعت 10:59

کتاب سبز استرالیا

سال انتشار: 1389 


ناشر: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه: مرکز چاپ و انتشارات 


   جهت خرید کتاب به سایت مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه مراجعه نمایید.


   مشاهده اطلاعات جهت امانت کتاب و شرایط عضویت در کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه