دسیسه پلید آقای رئیس برای خانم دانشجوی پزشکی

در سایت فروشگاه کتاب مطلب دسیسه پلید آقای رئیس برای خانم دانشجوی پزشکی مشاهده می کنید
چهار ماه از استخدام من در شرکت خصوصی گذشته بود که مدیرعامل شرکت یک روز به بهانه ای مرا به خانه اش دعوت کرد.او می گفت، باید به خانه اش بروم تا درباره کارهای مربوط به شرکت با هم صحبت کنیم. من وقتی به خانه مجردی مدیرعامل شرکت رفتم او یک باره به من حمله ور شد و بدون توجه به التماس هایم مرا آزار داد.
ممنون بابت بازدید از سایت mfadl فروشگاه کتاب