واکنش استاندار به اظهارات فرماندار شهر قدس

در سایت فروشگاه کتاب مطلب واکنش استاندار به اظهارات فرماندار شهر قدس مشاهده می کنید

استاندار تهران به اظهارات فرماندار شهر قدس واکنش نشان داد.
ممنون بابت بازدید از سایت mfadl فروشگاه کتاب