بندرعباس| ناوشکن البرز و زیردریایی غدیر 945 به نیروی دریایی ارتش ملحق شد

در سایت فروشگاه کتاب مطلب بندرعباس| ناوشکن البرز و زیردریایی غدیر 945 به نیروی دریایی ارتش ملحق شد مشاهده می کنید
با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش ناوشکن البرز و زیردریایی غدیر 945 با تغییرات اساسی به نیروی دریایی ارتش ملحق شد
ممنون بابت بازدید از سایت mfadl فروشگاه کتاب