نماینده هندی: متجاوزان به عنف را بکشید

در سایت فروشگاه کتاب مطلب نماینده هندی: متجاوزان به عنف را بکشید مشاهده می کنید

“تجاوز به عنف”، “تجاوز گروهی” و “قتل پس از تجاوز” زنان جوان یکی از پدیده‌های شایع در جامعه هندوستان است که با رشد سالانه “8 درصدی” هر سال صدها قربانی می‌گیرد.
ممنون بابت بازدید از سایت mfadl فروشگاه کتاب