تاثیر تحریم‌ها بر «حق سلامت» مردم ایران در مقابله با کرونا از منظر قواعد بین المللی

در سایت فروشگاه کتاب مطلب تاثیر تحریم‌ها بر «حق سلامت» مردم ایران در مقابله با کرونا از منظر قواعد بین المللی مشاهده می کنید

برخی از قواعد حقوق بشر مانند حق حیات، امروزه از جایگاه قواعد آمره بینالمللی برخوردارند و در هیچ شرایطی قابل تخطی و نقض نیستند. در نتیجه، در صورت تعارض بین مقررات تحریمی شورای امنیت و موازین بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، نمیتوان جهت اجبار دولت‌های عضو به رعایت تصمیم‌های شورای امنیت به منشور استناد کرد
ممنون بابت بازدید از سایت mfadl فروشگاه کتاب