تکذیب یک ادعا درباره ستاد اجرایی فرمان امام

در سایت فروشگاه کتاب مطلب تکذیب یک ادعا درباره ستاد اجرایی فرمان امام مشاهده می کنید
ستاد اجرایی فرمان امام هیچ گونه نقش مالکیتی و مدیریتی در این شرکت و اپلیکیشن ندارد و این خبر از اساس تکذیب می شود.
ممنون بابت بازدید از سایت mfadl فروشگاه کتاب