کرونا به ۷۰۰ هزار مبتلای رسمی رسید!

در سایت فروشگاه کتاب مطلب کرونا به ۷۰۰ هزار مبتلای رسمی رسید! مشاهده می کنید
با افزایش سرعت شیوع ویروس کرونا در جهان، شمار مبتلایان رسمی کووید19 از هفتصد هزار تن فراتر رفت.
ممنون بابت بازدید از سایت mfadl فروشگاه کتاب