جریمه یک میلیون ریالی پارک خودرو در جایگاه ویژه معلولان

در سایت فروشگاه کتاب مطلب جریمه یک میلیون ریالی پارک خودرو در جایگاه ویژه معلولان مشاهده می کنید
مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران از جریمه یک میلیون ریالی برای پارک در جایگاه ویژه معلولان خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت mfadl فروشگاه کتاب