راه جلوگیری از تکرار حوادث مشابه «رومینا»

در سایت فروشگاه کتاب مطلب راه جلوگیری از تکرار حوادث مشابه «رومینا» مشاهده می کنید
یک وکیل دادگستری با اشاره به مسائل تربیتی پدر و مادر، جامعه و همه اولیایی که با تربیت فرزندان سروکار دارند، گفت: تاکید من و همه کسانی که درد و مشکلات جامعه را می‌فهمند و می‌خواهند راه حل ارایه کنند بر فرهنگ سازی در مورد تربیت، اصول و اقدامات اولیه‌ای است که وظیفه پدر و مادر می‌باشد تا چگو.نه فرزندانشان را تربیت کرده و نسبت به مسایل آگاه کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت mfadl فروشگاه کتاب